اولین گزارش زنبور (Dolichomitus kriechbaumeri (Hymenoptera: Ichneumonidae پارازیتویید لارو سوسک شاخک‌بلند Cerambyx dux در ایران

نوع مقاله: گزارش کوتاه

نویسندگان

1 گروه گیاه‌پزشکی دانشگاه شاهد- تهران

2 موزه جانورشناسی- دانشگاه تورکو – فنلاند

چکیده

طی نمونه‌برداری‌هایی که از باغ‌های زردآلوی مناطق شمالی استان فارس انجام گرفت یک پارازیتویید لاروی سوسک شاخک‌بلند روزاسه شناسایی شد. این گونه با نام علمی Dolichomitus kriechbaumeri (Hym.: Ichneumonidae: Pimplinae: Ephialtini) تاکنون از ایران گزارش نشده است و برای اولین بار از ایران از روی این آفت گزارش می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Altay, M. 1966. Investigations on Biology and Control of Laspeyresia molesta Busck in BursaProvince and Marmara region. Istanbul.

Aubert, J. F. 1969. Les Ichneumonides Ouest-Palearctiques et leurs hotes,Tome, 2. Pimplinae, Xoridinae et Acaenitinae. Laboratoire d’Evolution des Etres Organises. Paris.

Bolu, H. 2008. A New host Sphenoptera tappesi Marseul (Coleoptera: Buprestidae) for Dolichomitus kriechbaumeri (Schulz) (Hymenoptera: Ichneumonidae) from Turkey. Turkish Journal of Zoology. 32: 225-226.

Cinar, M., Cimen, I. & Bolu, H. 2004. Elazıg ve Mardin Illeri kiraz agaclarında zararlı olan turler, dogal duflmanları ve onemlileri uzerindeki gozlemler. Turkish Journal of Entomology. 28: 1-11.

Kalashyan, M. Yu. 1984. Species of parasites of Armenian metallic wood-borers (Coleoptera, Buprestidae).Biological Journal of Armenia.37: 986-987.

Oehlke, J. 1967. Westpaläarktische Ichneumonidae, Ephialtinae Hymenopterorum Catalogus (new edition). 2: 1-49.

Sheng, M. L. & Sun, S. P. 2002. The Genus Dolichomitus Smith (Hymenoptera: Ichneumonidae) from North China. Linzer Biologische Beitraege. 34(1): 475-483.

Townes, H. T. 1969. Genera of Ichneumonidae, Part 1 (Ephialtinae (Pimplinae), Tryphoninae, Labiinae, Adelognathinae, Xoridinae, Agriotypinae). Memories of the American Entomological Institute. 11: 1-300.