موضوعات = عصاره های گیاهی و سایر فرآورده ها
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تأثیر عصاره‌ی آبی مغز دانه‌ی چریش روی نرخ بقاء پوره‌ی سن دو و بالغ Retithrips syriacus و میزان خسارت ناشی از آن‌ها

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 35-46

مجید عسکری سیاهوئی؛ فاطمه طالع‌پور؛ راحله غوثی


2. تأثیر عصاره‌ی فلفل قرمز و سیر برای کنترل پوره‌ی پسیل معمولی پسته،Agonoscena pistaciae در شرایط صحرایی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 91-99

امیر حسین دانای طوس؛ حسین فرازمند؛ علی اولیائی ترشیز؛ محمد سیرجانی


3. بررسی اثرات کشندگی و دورکنندگی اسانس برگ‎بو، Laurus nobilis و اکالیپتوس،Eucalyptus camaldulensis روی شته‌ی ‎مومی‎ کلم، Brevicoryne brassicae

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-11

سیده بنت الهدی حسینی امین؛ شهرام شاهرخی؛ فرامرز علی‌نیا؛ محمود خسرو شاهلی