کلیدواژه‌ها = آزادیراختین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر عصاره‌ی آبی مغز دانه‌ی چریش روی نرخ بقاء پوره‌ی سن دو و بالغ Retithrips syriacus و میزان خسارت ناشی از آن‌ها

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 35-46

مجید عسکری سیاهوئی؛ فاطمه طالع‌پور؛ راحله غوثی