کلیدواژه‌ها = فوزاریوم
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر سویه‌های Trichoderma جدا شده از خاک‌های شور و سدیمی در کنترل بیماری پوسیدگی فوزاریومی ریشه خیار (Fusarium solani)

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 43-55

فرزانه اسدی؛ حسین علایی؛ روح الله صابری ریسه؛ اعظم زین‌الدینی ریسه


2. بررسی تأثیر تعدادی از سویه‌های باکتریایی بر واکنش‌های دفاعی خیار نسبت به بیماری پوسیدگی فوزاریومی ساقه و ریشه

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 29-42

الهام اکبری مقدم؛ روح‌اله صابری‌ ریسه؛ پژمان خدایگان؛ حسین علایی