نویسنده = اعظم زین‌الدینی ریسه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر سویه‌های Trichoderma جدا شده از خاک‌های شور و سدیمی در کنترل بیماری پوسیدگی فوزاریومی ریشه خیار (Fusarium solani)

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 43-55

فرزانه اسدی؛ حسین علایی؛ روح الله صابری ریسه؛ اعظم زین‌الدینی ریسه